Nuoret muuttavat maakunnasta koulutuksen, urakehityksen ja seikkailunhalun vuoksi (

28.06.2010


Nuoret muuttavat pois Etelä-Savosta parempien opiskelu- ja työmahdollisuuksien takia, kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton teettämä tuore tutkimus. Muita poismuuton syitä ovat muun muassa työuralla etenemisen mahdollisuudet sekä vapaa-ajan, kulttuurin ja kaupallisten palvelujen parempi saatavuus. Myös halu itsenäistyä sekä seikkailun- ja vaihtelunhalu vaikuttivat muuttopäätöksiin.

Muuttaneista 60 % oli kotiutunut maakunnan ulkopuolelle, mutta puolet vastaajista olisi kuitenkin valmiita muuttamaan takaisin Etelä-Savoon jossain vaiheessa elämää.

Vastaajista noin kolmannes koki entisen asuinkunnan pienen koon ja ahtaan henkisen ilmapiirin merkityksellisiksi poismuuton syiksi. Lisäksi lähes joka neljäs arvioi työharjoittelu- ja kesätyöpaikkojen saatavuuden muualla maassa paremmaksi.

Tutkimuksen toteuttivat Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelevat Antti Haverinen, Lasse Nissinen, Mikko Partanen ja Jesse Särkkä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Etelä-Savosta muuttaneiden 18−27-vuotiaiden poismuuton syitä. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa, miten paluumuuttoon voidaan vaikuttaa.

Kvantitatiivinen tutkimus valmistui kesäkuussa 2010 ja se toteutettiin kirjekyselynä. Kyselyyn vastasi 988 henkilöä 3000:sta. Enemmistö vastaajista oli naisia (70 %) ja koulutukseltaan vastaajat olivat pääosin lukion tai ammattikorkeakoulun suorittaneita. Vastaajista suurimmalla osalla (89 %) ei ollut lapsia mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että esimerkiksi asuntojen parempaa tarjontaa, turvallista asuinympäristöä ja huokeampia asumiskustannuksia ei koettu merkityksellisiksi muuttopäätöksessä.

Tutkimus on osa Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi -markkinointihanketta.  Yhteistyötä MAMK:n kanssa on markkinointihankkeessa aikaisemmin tehty esimerkiksi oppilastöiden, työharjoittelujen ja abikampanjan muodossa.

Lisätietoja antaa markkinointipäällikkö Roosa Kallio, puh. 044 770 0512 tai roosa.kallio(at)esavo.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Nuoret muuttavat maakunnasta koulutuksen, urakehityksen ja seikkailunhalun vuoksi (

28.06.2010


Nuoret muuttavat pois Etelä-Savosta parempien opiskelu- ja työmahdollisuuksien takia, kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton teettämä tuore tutkimus. Muita poismuuton syitä ovat muun muassa työuralla etenemisen mahdollisuudet sekä vapaa-ajan, kulttuurin ja kaupallisten palvelujen parempi saatavuus. Myös halu itsenäistyä sekä seikkailun- ja vaihtelunhalu vaikuttivat muuttopäätöksiin.

Muuttaneista 60 % oli kotiutunut maakunnan ulkopuolelle, mutta puolet vastaajista olisi kuitenkin valmiita muuttamaan takaisin Etelä-Savoon jossain vaiheessa elämää.

Vastaajista noin kolmannes koki entisen asuinkunnan pienen koon ja ahtaan henkisen ilmapiirin merkityksellisiksi poismuuton syiksi. Lisäksi lähes joka neljäs arvioi työharjoittelu- ja kesätyöpaikkojen saatavuuden muualla maassa paremmaksi.

Tutkimuksen toteuttivat Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelevat Antti Haverinen, Lasse Nissinen, Mikko Partanen ja Jesse Särkkä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Etelä-Savosta muuttaneiden 18−27-vuotiaiden poismuuton syitä. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa, miten paluumuuttoon voidaan vaikuttaa.

Kvantitatiivinen tutkimus valmistui kesäkuussa 2010 ja se toteutettiin kirjekyselynä. Kyselyyn vastasi 988 henkilöä 3000:sta. Enemmistö vastaajista oli naisia (70 %) ja koulutukseltaan vastaajat olivat pääosin lukion tai ammattikorkeakoulun suorittaneita. Vastaajista suurimmalla osalla (89 %) ei ollut lapsia mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että esimerkiksi asuntojen parempaa tarjontaa, turvallista asuinympäristöä ja huokeampia asumiskustannuksia ei koettu merkityksellisiksi muuttopäätöksessä.

Tutkimus on osa Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi -markkinointihanketta.  Yhteistyötä MAMK:n kanssa on markkinointihankkeessa aikaisemmin tehty esimerkiksi oppilastöiden, työharjoittelujen ja abikampanjan muodossa.

Lisätietoja antaa markkinointipäällikkö Roosa Kallio, puh. 044 770 0512 tai roosa.kallio(at)esavo.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Nuoret muuttavat maakunnasta koulutuksen, urakehityksen ja seikkailunhalun vuoksi (

28.06.2010


Nuoret muuttavat pois Etelä-Savosta parempien opiskelu- ja työmahdollisuuksien takia, kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton teettämä tuore tutkimus. Muita poismuuton syitä ovat muun muassa työuralla etenemisen mahdollisuudet sekä vapaa-ajan, kulttuurin ja kaupallisten palvelujen parempi saatavuus. Myös halu itsenäistyä sekä seikkailun- ja vaihtelunhalu vaikuttivat muuttopäätöksiin.

Muuttaneista 60 % oli kotiutunut maakunnan ulkopuolelle, mutta puolet vastaajista olisi kuitenkin valmiita muuttamaan takaisin Etelä-Savoon jossain vaiheessa elämää.

Vastaajista noin kolmannes koki entisen asuinkunnan pienen koon ja ahtaan henkisen ilmapiirin merkityksellisiksi poismuuton syiksi. Lisäksi lähes joka neljäs arvioi työharjoittelu- ja kesätyöpaikkojen saatavuuden muualla maassa paremmaksi.

Tutkimuksen toteuttivat Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelevat Antti Haverinen, Lasse Nissinen, Mikko Partanen ja Jesse Särkkä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Etelä-Savosta muuttaneiden 18−27-vuotiaiden poismuuton syitä. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa, miten paluumuuttoon voidaan vaikuttaa.

Kvantitatiivinen tutkimus valmistui kesäkuussa 2010 ja se toteutettiin kirjekyselynä. Kyselyyn vastasi 988 henkilöä 3000:sta. Enemmistö vastaajista oli naisia (70 %) ja koulutukseltaan vastaajat olivat pääosin lukion tai ammattikorkeakoulun suorittaneita. Vastaajista suurimmalla osalla (89 %) ei ollut lapsia mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että esimerkiksi asuntojen parempaa tarjontaa, turvallista asuinympäristöä ja huokeampia asumiskustannuksia ei koettu merkityksellisiksi muuttopäätöksessä.

Tutkimus on osa Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi -markkinointihanketta.  Yhteistyötä MAMK:n kanssa on markkinointihankkeessa aikaisemmin tehty esimerkiksi oppilastöiden, työharjoittelujen ja abikampanjan muodossa.

Lisätietoja antaa markkinointipäällikkö Roosa Kallio, puh. 044 770 0512 tai roosa.kallio(at)esavo.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Nuoret muuttavat maakunnasta koulutuksen, urakehityksen ja seikkailunhalun vuoksi (

28.06.2010


Nuoret muuttavat pois Etelä-Savosta parempien opiskelu- ja työmahdollisuuksien takia, kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton teettämä tuore tutkimus. Muita poismuuton syitä ovat muun muassa työuralla etenemisen mahdollisuudet sekä vapaa-ajan, kulttuurin ja kaupallisten palvelujen parempi saatavuus. Myös halu itsenäistyä sekä seikkailun- ja vaihtelunhalu vaikuttivat muuttopäätöksiin.

Muuttaneista 60 % oli kotiutunut maakunnan ulkopuolelle, mutta puolet vastaajista olisi kuitenkin valmiita muuttamaan takaisin Etelä-Savoon jossain vaiheessa elämää.

Vastaajista noin kolmannes koki entisen asuinkunnan pienen koon ja ahtaan henkisen ilmapiirin merkityksellisiksi poismuuton syiksi. Lisäksi lähes joka neljäs arvioi työharjoittelu- ja kesätyöpaikkojen saatavuuden muualla maassa paremmaksi.

Tutkimuksen toteuttivat Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) liiketalouden koulutusohjelmassa opiskelevat Antti Haverinen, Lasse Nissinen, Mikko Partanen ja Jesse Särkkä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Etelä-Savosta muuttaneiden 18−27-vuotiaiden poismuuton syitä. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa, miten paluumuuttoon voidaan vaikuttaa.

Kvantitatiivinen tutkimus valmistui kesäkuussa 2010 ja se toteutettiin kirjekyselynä. Kyselyyn vastasi 988 henkilöä 3000:sta. Enemmistö vastaajista oli naisia (70 %) ja koulutukseltaan vastaajat olivat pääosin lukion tai ammattikorkeakoulun suorittaneita. Vastaajista suurimmalla osalla (89 %) ei ollut lapsia mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että esimerkiksi asuntojen parempaa tarjontaa, turvallista asuinympäristöä ja huokeampia asumiskustannuksia ei koettu merkityksellisiksi muuttopäätöksessä.

Tutkimus on osa Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi -markkinointihanketta.  Yhteistyötä MAMK:n kanssa on markkinointihankkeessa aikaisemmin tehty esimerkiksi oppilastöiden, työharjoittelujen ja abikampanjan muodossa.

Lisätietoja antaa markkinointipäällikkö Roosa Kallio, puh. 044 770 0512 tai roosa.kallio(at)esavo.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010