Etelä-Savon kunnat pohtivat tonttimarkkinoinnin yhteistyötä

09.02.2011


Reilut kaksikymmentä eteläsavolaista kuntakaavoittajaa ja kiinteistövälittäjää oli koolla keskiviikkona 9. helmikuuta Mikkelissä. Maakuntaliiton järjestämän tilaisuuden viesti oli erittäin selkeä: tonttimarkkinoinnissa kunnat tarvitsevat yhteistyötä.

¬ Saatoimme todeta, että vaikka kunnat tekevät paljon monenlaista yhteistyötä, niin juuri tonttien markkinoinnissa sitä ei tehdä juuri lainkaan, sanoi tilaisuuden ideoija, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Iltapäivän pituisessa
tonttipäivässä osanottajat keskustelivat kuntien tonttitarjonnasta ja alue- ja tonttimarkkinoinnista sekä pohtivat, millaiset kehittämistoimet lisäisivät maakunnan ja sen kuntakeskusten vetovoimaa.

Ykköstarpeeksi keskusteluissa nousi sellaisen verkkopohjaisen markkinointialustan käyttöönotto, joka on ostajalle helppo ja parhaimmillaan jo ennestään tuttu. Myös tonttimarkkinoinnin ja matkailualan yhteistyö nähtiin tärkeänä, samoin kaavoitus. Hyväksi kuntaesimerkiksi nousi Juvan tapa toimia.

¬ Juvalla kaavoittaja
ja kunnan elinkeino- ja markkinointityöstä vastaava henkilö tekevät tiivistä yhteistyötä. Näin on saavutettu hyviä tuloksia esimerkiksi Runolan alueella, Vauhkonen sanoi.

¬ Asetimme yhteiseksi
tavoitteeksi, että eteläsavolaiset kunnat voisivat tulevaisuudessa tehdä tonttimarkkinoinnissa yhteistyötä, markkinoida sekä maakuntaa kokonaisuutena että myös toinen toisiaan. Se, että joku tontti käy kaupaksi jostain kunnasta, ei ole toiselta pois.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian
päätavoitteena on, että maakunta on vuoteen 2015 mennessä muuttovoittoinen ja taloudeltaan vahvistuva alue.

¬ Alueen vetovoima, kuntien maankäyttöpolitiikka, tonttitarjonta ja markkinointi ovat aivan ratkaisevassa asemassa, kun tätä tavoitetta yritetään saavuttaa. Myös kuntakeskusten ja taajamien merkitys korostuu, koska taajamatoimintojen edellyttämä tehokas rakentaminen on usein mahdollista vain keskuksissa, Vauhkonen sanoo.

Maapolitiikan ja kaavoituks
en painopiste on Etelä-Savossa viime vuosikymmeninä ollut keskusten ulkopuolella ja rannoilla. Nyt olisi Vauhkosen mielestä kiireesti keskusten vuoro, sillä keskukset ja taajamat toimivat uusiutuvan Etelä-Savon vetureina. Mikkelin keskustan uusiutuminen on tästä hyvä esimerkki.

¬ Kuntien ja keskusten
uusiutumiseen ja maankäyttöpolitiikkaan panostamisella on tilaus paitsi Etelä-Savossa myös koko Itä-Suomessa.

¬ Maakunnan markkinointiin ja vetovoimaan on panostettu, ja tulokset osoittavat, että Etelä-Savo on oikealla tiellä. Alueen vetovoimalla ei kuitenkaan ole merkitystä, ellei alue- ja kuntamarkkinoinnin sekä tonttituotannon yhteistyö pelaa eikä kunnilla ole tarjota liike-, työpaikka- ja asuinrakentamiseen vetovoimaisia tontteja. Pelkkä olemassa oleva tonttitarjonta ja tonttireservi eivät riitä, ellei tonteilla ole markkinoita, Vauhkonen sanoo.

Keskusten nykyinen kaava- ja tonttitilanne ei ole Vauhkosen mielestä Etelä-Savossa paras mahdollinen. Etenkin työpaikka- ja liikerakentamisen mutta myös asuinrakentamisen tonttitarjonnassa on selkeitä puutteita. Tonttireserviä saattaa olla, mutta se perustuu usein vanhentuneisiin kaavoihin.

¬ Jo lain mukaan kaavojen ajantasaisuus tulisi tarkistaa kymmenen vuoden välein, ja Etelä-Savossa kuntien tulisi mieluusti kiristää tästäkin kaavojen ajantasaisuuden ja vetovoimaisuuden seurantaa. Monessa keskuksessa olisi mahdollisuus ottaa välittömästi suunnittelupöydälle kymmeniä hehtaareja vanhentuneita kaava-alueita ja näin parantaa alueiden tonttitarjontaa, Vauhkonen sanoo.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon kunnat pohtivat tonttimarkkinoinnin yhteistyötä

09.02.2011


Reilut kaksikymmentä eteläsavolaista kuntakaavoittajaa ja kiinteistövälittäjää oli koolla keskiviikkona 9. helmikuuta Mikkelissä. Maakuntaliiton järjestämän tilaisuuden viesti oli erittäin selkeä: tonttimarkkinoinnissa kunnat tarvitsevat yhteistyötä.

¬ Saatoimme todeta, että vaikka kunnat tekevät paljon monenlaista yhteistyötä, niin juuri tonttien markkinoinnissa sitä ei tehdä juuri lainkaan, sanoi tilaisuuden ideoija, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Iltapäivän pituisessa
tonttipäivässä osanottajat keskustelivat kuntien tonttitarjonnasta ja alue- ja tonttimarkkinoinnista sekä pohtivat, millaiset kehittämistoimet lisäisivät maakunnan ja sen kuntakeskusten vetovoimaa.

Ykköstarpeeksi keskusteluissa nousi sellaisen verkkopohjaisen markkinointialustan käyttöönotto, joka on ostajalle helppo ja parhaimmillaan jo ennestään tuttu. Myös tonttimarkkinoinnin ja matkailualan yhteistyö nähtiin tärkeänä, samoin kaavoitus. Hyväksi kuntaesimerkiksi nousi Juvan tapa toimia.

¬ Juvalla kaavoittaja
ja kunnan elinkeino- ja markkinointityöstä vastaava henkilö tekevät tiivistä yhteistyötä. Näin on saavutettu hyviä tuloksia esimerkiksi Runolan alueella, Vauhkonen sanoi.

¬ Asetimme yhteiseksi
tavoitteeksi, että eteläsavolaiset kunnat voisivat tulevaisuudessa tehdä tonttimarkkinoinnissa yhteistyötä, markkinoida sekä maakuntaa kokonaisuutena että myös toinen toisiaan. Se, että joku tontti käy kaupaksi jostain kunnasta, ei ole toiselta pois.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian
päätavoitteena on, että maakunta on vuoteen 2015 mennessä muuttovoittoinen ja taloudeltaan vahvistuva alue.

¬ Alueen vetovoima, kuntien maankäyttöpolitiikka, tonttitarjonta ja markkinointi ovat aivan ratkaisevassa asemassa, kun tätä tavoitetta yritetään saavuttaa. Myös kuntakeskusten ja taajamien merkitys korostuu, koska taajamatoimintojen edellyttämä tehokas rakentaminen on usein mahdollista vain keskuksissa, Vauhkonen sanoo.

Maapolitiikan ja kaavoituks
en painopiste on Etelä-Savossa viime vuosikymmeninä ollut keskusten ulkopuolella ja rannoilla. Nyt olisi Vauhkosen mielestä kiireesti keskusten vuoro, sillä keskukset ja taajamat toimivat uusiutuvan Etelä-Savon vetureina. Mikkelin keskustan uusiutuminen on tästä hyvä esimerkki.

¬ Kuntien ja keskusten
uusiutumiseen ja maankäyttöpolitiikkaan panostamisella on tilaus paitsi Etelä-Savossa myös koko Itä-Suomessa.

¬ Maakunnan markkinointiin ja vetovoimaan on panostettu, ja tulokset osoittavat, että Etelä-Savo on oikealla tiellä. Alueen vetovoimalla ei kuitenkaan ole merkitystä, ellei alue- ja kuntamarkkinoinnin sekä tonttituotannon yhteistyö pelaa eikä kunnilla ole tarjota liike-, työpaikka- ja asuinrakentamiseen vetovoimaisia tontteja. Pelkkä olemassa oleva tonttitarjonta ja tonttireservi eivät riitä, ellei tonteilla ole markkinoita, Vauhkonen sanoo.

Keskusten nykyinen kaava- ja tonttitilanne ei ole Vauhkosen mielestä Etelä-Savossa paras mahdollinen. Etenkin työpaikka- ja liikerakentamisen mutta myös asuinrakentamisen tonttitarjonnassa on selkeitä puutteita. Tonttireserviä saattaa olla, mutta se perustuu usein vanhentuneisiin kaavoihin.

¬ Jo lain mukaan kaavojen ajantasaisuus tulisi tarkistaa kymmenen vuoden välein, ja Etelä-Savossa kuntien tulisi mieluusti kiristää tästäkin kaavojen ajantasaisuuden ja vetovoimaisuuden seurantaa. Monessa keskuksessa olisi mahdollisuus ottaa välittömästi suunnittelupöydälle kymmeniä hehtaareja vanhentuneita kaava-alueita ja näin parantaa alueiden tonttitarjontaa, Vauhkonen sanoo.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon kunnat pohtivat tonttimarkkinoinnin yhteistyötä

09.02.2011


Reilut kaksikymmentä eteläsavolaista kuntakaavoittajaa ja kiinteistövälittäjää oli koolla keskiviikkona 9. helmikuuta Mikkelissä. Maakuntaliiton järjestämän tilaisuuden viesti oli erittäin selkeä: tonttimarkkinoinnissa kunnat tarvitsevat yhteistyötä.

¬ Saatoimme todeta, että vaikka kunnat tekevät paljon monenlaista yhteistyötä, niin juuri tonttien markkinoinnissa sitä ei tehdä juuri lainkaan, sanoi tilaisuuden ideoija, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Iltapäivän pituisessa
tonttipäivässä osanottajat keskustelivat kuntien tonttitarjonnasta ja alue- ja tonttimarkkinoinnista sekä pohtivat, millaiset kehittämistoimet lisäisivät maakunnan ja sen kuntakeskusten vetovoimaa.

Ykköstarpeeksi keskusteluissa nousi sellaisen verkkopohjaisen markkinointialustan käyttöönotto, joka on ostajalle helppo ja parhaimmillaan jo ennestään tuttu. Myös tonttimarkkinoinnin ja matkailualan yhteistyö nähtiin tärkeänä, samoin kaavoitus. Hyväksi kuntaesimerkiksi nousi Juvan tapa toimia.

¬ Juvalla kaavoittaja
ja kunnan elinkeino- ja markkinointityöstä vastaava henkilö tekevät tiivistä yhteistyötä. Näin on saavutettu hyviä tuloksia esimerkiksi Runolan alueella, Vauhkonen sanoi.

¬ Asetimme yhteiseksi
tavoitteeksi, että eteläsavolaiset kunnat voisivat tulevaisuudessa tehdä tonttimarkkinoinnissa yhteistyötä, markkinoida sekä maakuntaa kokonaisuutena että myös toinen toisiaan. Se, että joku tontti käy kaupaksi jostain kunnasta, ei ole toiselta pois.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian
päätavoitteena on, että maakunta on vuoteen 2015 mennessä muuttovoittoinen ja taloudeltaan vahvistuva alue.

¬ Alueen vetovoima, kuntien maankäyttöpolitiikka, tonttitarjonta ja markkinointi ovat aivan ratkaisevassa asemassa, kun tätä tavoitetta yritetään saavuttaa. Myös kuntakeskusten ja taajamien merkitys korostuu, koska taajamatoimintojen edellyttämä tehokas rakentaminen on usein mahdollista vain keskuksissa, Vauhkonen sanoo.

Maapolitiikan ja kaavoituks
en painopiste on Etelä-Savossa viime vuosikymmeninä ollut keskusten ulkopuolella ja rannoilla. Nyt olisi Vauhkosen mielestä kiireesti keskusten vuoro, sillä keskukset ja taajamat toimivat uusiutuvan Etelä-Savon vetureina. Mikkelin keskustan uusiutuminen on tästä hyvä esimerkki.

¬ Kuntien ja keskusten
uusiutumiseen ja maankäyttöpolitiikkaan panostamisella on tilaus paitsi Etelä-Savossa myös koko Itä-Suomessa.

¬ Maakunnan markkinointiin ja vetovoimaan on panostettu, ja tulokset osoittavat, että Etelä-Savo on oikealla tiellä. Alueen vetovoimalla ei kuitenkaan ole merkitystä, ellei alue- ja kuntamarkkinoinnin sekä tonttituotannon yhteistyö pelaa eikä kunnilla ole tarjota liike-, työpaikka- ja asuinrakentamiseen vetovoimaisia tontteja. Pelkkä olemassa oleva tonttitarjonta ja tonttireservi eivät riitä, ellei tonteilla ole markkinoita, Vauhkonen sanoo.

Keskusten nykyinen kaava- ja tonttitilanne ei ole Vauhkosen mielestä Etelä-Savossa paras mahdollinen. Etenkin työpaikka- ja liikerakentamisen mutta myös asuinrakentamisen tonttitarjonnassa on selkeitä puutteita. Tonttireserviä saattaa olla, mutta se perustuu usein vanhentuneisiin kaavoihin.

¬ Jo lain mukaan kaavojen ajantasaisuus tulisi tarkistaa kymmenen vuoden välein, ja Etelä-Savossa kuntien tulisi mieluusti kiristää tästäkin kaavojen ajantasaisuuden ja vetovoimaisuuden seurantaa. Monessa keskuksessa olisi mahdollisuus ottaa välittömästi suunnittelupöydälle kymmeniä hehtaareja vanhentuneita kaava-alueita ja näin parantaa alueiden tonttitarjontaa, Vauhkonen sanoo.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savon kunnat pohtivat tonttimarkkinoinnin yhteistyötä

09.02.2011


Reilut kaksikymmentä eteläsavolaista kuntakaavoittajaa ja kiinteistövälittäjää oli koolla keskiviikkona 9. helmikuuta Mikkelissä. Maakuntaliiton järjestämän tilaisuuden viesti oli erittäin selkeä: tonttimarkkinoinnissa kunnat tarvitsevat yhteistyötä.

¬ Saatoimme todeta, että vaikka kunnat tekevät paljon monenlaista yhteistyötä, niin juuri tonttien markkinoinnissa sitä ei tehdä juuri lainkaan, sanoi tilaisuuden ideoija, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Iltapäivän pituisessa
tonttipäivässä osanottajat keskustelivat kuntien tonttitarjonnasta ja alue- ja tonttimarkkinoinnista sekä pohtivat, millaiset kehittämistoimet lisäisivät maakunnan ja sen kuntakeskusten vetovoimaa.

Ykköstarpeeksi keskusteluissa nousi sellaisen verkkopohjaisen markkinointialustan käyttöönotto, joka on ostajalle helppo ja parhaimmillaan jo ennestään tuttu. Myös tonttimarkkinoinnin ja matkailualan yhteistyö nähtiin tärkeänä, samoin kaavoitus. Hyväksi kuntaesimerkiksi nousi Juvan tapa toimia.

¬ Juvalla kaavoittaja
ja kunnan elinkeino- ja markkinointityöstä vastaava henkilö tekevät tiivistä yhteistyötä. Näin on saavutettu hyviä tuloksia esimerkiksi Runolan alueella, Vauhkonen sanoi.

¬ Asetimme yhteiseksi
tavoitteeksi, että eteläsavolaiset kunnat voisivat tulevaisuudessa tehdä tonttimarkkinoinnissa yhteistyötä, markkinoida sekä maakuntaa kokonaisuutena että myös toinen toisiaan. Se, että joku tontti käy kaupaksi jostain kunnasta, ei ole toiselta pois.

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian
päätavoitteena on, että maakunta on vuoteen 2015 mennessä muuttovoittoinen ja taloudeltaan vahvistuva alue.

¬ Alueen vetovoima, kuntien maankäyttöpolitiikka, tonttitarjonta ja markkinointi ovat aivan ratkaisevassa asemassa, kun tätä tavoitetta yritetään saavuttaa. Myös kuntakeskusten ja taajamien merkitys korostuu, koska taajamatoimintojen edellyttämä tehokas rakentaminen on usein mahdollista vain keskuksissa, Vauhkonen sanoo.

Maapolitiikan ja kaavoituks
en painopiste on Etelä-Savossa viime vuosikymmeninä ollut keskusten ulkopuolella ja rannoilla. Nyt olisi Vauhkosen mielestä kiireesti keskusten vuoro, sillä keskukset ja taajamat toimivat uusiutuvan Etelä-Savon vetureina. Mikkelin keskustan uusiutuminen on tästä hyvä esimerkki.

¬ Kuntien ja keskusten
uusiutumiseen ja maankäyttöpolitiikkaan panostamisella on tilaus paitsi Etelä-Savossa myös koko Itä-Suomessa.

¬ Maakunnan markkinointiin ja vetovoimaan on panostettu, ja tulokset osoittavat, että Etelä-Savo on oikealla tiellä. Alueen vetovoimalla ei kuitenkaan ole merkitystä, ellei alue- ja kuntamarkkinoinnin sekä tonttituotannon yhteistyö pelaa eikä kunnilla ole tarjota liike-, työpaikka- ja asuinrakentamiseen vetovoimaisia tontteja. Pelkkä olemassa oleva tonttitarjonta ja tonttireservi eivät riitä, ellei tonteilla ole markkinoita, Vauhkonen sanoo.

Keskusten nykyinen kaava- ja tonttitilanne ei ole Vauhkosen mielestä Etelä-Savossa paras mahdollinen. Etenkin työpaikka- ja liikerakentamisen mutta myös asuinrakentamisen tonttitarjonnassa on selkeitä puutteita. Tonttireserviä saattaa olla, mutta se perustuu usein vanhentuneisiin kaavoihin.

¬ Jo lain mukaan kaavojen ajantasaisuus tulisi tarkistaa kymmenen vuoden välein, ja Etelä-Savossa kuntien tulisi mieluusti kiristää tästäkin kaavojen ajantasaisuuden ja vetovoimaisuuden seurantaa. Monessa keskuksessa olisi mahdollisuus ottaa välittömästi suunnittelupöydälle kymmeniä hehtaareja vanhentuneita kaava-alueita ja näin parantaa alueiden tonttitarjontaa, Vauhkonen sanoo.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010