Organisaatiouudistus ja nimityksiä maakuntaliitossa

15.02.2011


Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio on uudistunut. Liitto toimii entisen neljän yksikön sijasta kolmessa yksikössä. Yksiköt ovat:
 • aluekehitysyksikkö,
 • aluesuunnitteluyksikkö ja
 • hallintoyksikkö.
Entinen kehittämis- ja edunvalvontayksikkö on lakkautettu. Yksikön kehittämistehtävät siirtyivät aluekehitysyksikköön, ja edunvalvonta-asioista päävastuu kuuluu jatkossa maakuntajohtajalle.

Uudistusprosessissa maakuntaliiton virasto on laatinut liitolle strategian. Strategiaan sisältyy muun muassa liiton toiminta-ajatus, jonka mukaan liitto tekee työtä Etelä-Savon hyväksi aluekehittäjänä, edunvalvojana ja maakunnan yleisen tahdon muodostajana. Liiton visiona on olla vuoteen 2015 mennessä arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon elinvoima on yhteinen asia.

Liiton aluekehitysyksikössä (entinen ohjelmayksikkö) työskentelee 11 työntekijää aluekehitysjohtajan alaisuudessa. Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön työntekijät siirtyivät aluekehitysyksikköön.

Aluesuunnitteluyksikössä (ent. suunnitteluyksikkö) työskentelee aluesuunnittelujohtajan alaisuudessa 4 työntekijää ja hallintoyksikössä 10 työntekijää hallintojohtajan alaisuudessa. Lisäksi maakuntajohtajalla on ns. esikunta, jossa työskentelee 7 ihmistä maakuntajohtajan alaisuudessa. Maakuntajohtajan esikunta vastaa maakunnan edunvalvonnasta, maakunnan markkinoinnista ja viestinnästä sekä itäsuomalaisesta yhteistyöstä.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä
liitto sekä muutti eräitä nimikkeitä että teki joukon uusia nimityksiä.

Kehittämisjohtaja Riitta Koskisen, 56, nimike muuttui aluekehitysjohtajaksi. Koskinen johtaa liiton aluekehitysyksikköä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. Aluekehitysyksikkö vastaa muun muassa Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman tekemisestä ja toimeenpanosta sekä liiton vastuulla olevasta muusta kansallisesta ohjelmatyöstä ja EU-ohjelmatyöstä. Myös muun muassa alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu, maakunnallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, koulutus-, tutkimus-, tietoyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikka sekä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät asiat ovat aluesuunnitteluyksikön vastuulla.

Suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen, 55, nimike muuttui aluesuunnittelujohtajaksi. Diplomin insinööri Vauhkonen johtaa liiton aluesuunnitteluyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton tehtäviin kuuluvista kaavoitus- ja maankäyttöasioista, liikenteen kehittämisestä sekä ympäristö- ja luonnonvara-asioista. Maakuntakaava tehdään aluesuunnitteluyksikön johdolla.

Ekonomi Riitta Paananen
, 65, jatkaa hallintojohtajan tittelillä. Paananen johtaa liiton hallintoyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton hallinnosta, taloudesta ja tarkastustoiminnasta, valtion toimeksiantovarojen hallinnoinnista sekä kehittämishankkeiden hallinnoinnista, seurannasta ja tarkastuksista sekä liiton sisäisistä palveluista.

Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön johtaja, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, 63, siirtyi vuoden vaihteessa erityistehtäviin maakuntajohtajan esikuntaan. Hänen vastuualueenaan ovat muun muassa Itä-Suomi-yhteistyö ja koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asiat. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Viraston organisaatiouudistuksen yhteydessä liitto uusi eräiden asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöidensä tehtävänkuvat. Uudet tehtävät korostavat entistä laajemmin maakunnallisten verkostojen vetovastuuta ja sidosryhmäyhteistyötä. Seitsemän asiantuntijaa sai päällikkönimityksen. Nimitykset astuvat voimaan 1. maaliskuuta 2011.

Maakuntasuunnittelija Heli Gynther, 44, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Hän vastaa matkailu- ja kulttuuritoimialoihin liittyvistä kehittämistehtävistä. Gynther on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Tietojärjestelmäsuunnittelija Vesa Huttunen, 43, nimitettiin järjestelmäpäälliköksi. Hänen vastuullaan ovat maakuntaliiton ICT-asiat eli tietojärjestelmät ja niihin liittyvät hankinnat. Huttunen on koulutukseltaan tietojenkäsittelytradenomi.

Maakuntasuunnittelija Jyrki Kuvan, 50, uusi nimike on ohjelmapäällikkö. Kuva vastaa maakuntaliitossa maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laatimisesta ja niihin liittyvästä seurannasta. Lisäksi osaamiskeskusohjelmat ja maaseudun sekä maa-, metsä- ja kalatalouden kehittäminen ovat hänen työsarkaansa. Kuva on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Suunnittelija Hanna Makkula, 33, nimitettiin ohjelmapäälliköksi, joka vastaa EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista. Makkula on koulutukseltaan sekä filosofian että yhteiskuntatieteiden maisteri.

Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen, 38, nimitettiin kaavoituspäälliköksi. Nulpponen vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät yhdyskuntarakenteeseen, taajamatoimintoihin ja elinkeinoihin. Hän ohjaa myös kuntien maankäyttöpolitiikkaa. Koulutukseltaan Nulpponen on maanmittausinsinööri (amk).

Projektipäällikkö Eeva Polvi,
34, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Filosofian maisteri ja tekniikan ylioppilas Polvi vastaa koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asioiden kehittämisestä sekä toimii kansallinen laajakaistahankkeen projektipäällikkönä. Polvi on opintovapaalla toukokuun 2011 puoliväliin, minä aikana hänen sijaisenaan laajakaistahankkeessa toimii Jarkko Turkki.

Maakuntasuunnittelija Sanna Poutamo
, 50, nimitettiin ympäristöpäälliköksi. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Poutamo vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät luontoon ja kulttuuriympäristöön. Hänen vastuullaan on lisäksi ympäristövaikutusten arviointi, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, luonnon- ja kulttuuriympäristön hoidon ja hyödyn yhteensovittaminen sekä virkistyskäytön kehittäminen. Poutamo on aluesuunnittelujohtajan sijainen.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Teppo Leinonen, 26, Jyväskylästä on valittu maakuntaliiton yhteyspäälliköksi. Tehtävä on uusi. Yhteyspäällikön vastuulla ovat maakunnan edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö. Tehtävään haki neljä hakijaa.

Ennen maakuntaliittoon tuloaan Leinonen on työskennellyt vuoden 2010 projektipäällikkönä Kyyjärven kunnassa ja vuodet 2008 ja 2009 puheenjohtajana kokoomuksen Nuorten liitossa. Lähtöisin hän on Pieksämäeltä. Leinonen aloitti työt maakuntaliitossa 15. helmikuuta.

Organisaatiouudistukseen liittyvät
ensimmäiset nimitykset maakuntaliitossa tehtiin helmikuussa 2010.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Organisaatiouudistus ja nimityksiä maakuntaliitossa

15.02.2011


Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio on uudistunut. Liitto toimii entisen neljän yksikön sijasta kolmessa yksikössä. Yksiköt ovat:
 • aluekehitysyksikkö,
 • aluesuunnitteluyksikkö ja
 • hallintoyksikkö.
Entinen kehittämis- ja edunvalvontayksikkö on lakkautettu. Yksikön kehittämistehtävät siirtyivät aluekehitysyksikköön, ja edunvalvonta-asioista päävastuu kuuluu jatkossa maakuntajohtajalle.

Uudistusprosessissa maakuntaliiton virasto on laatinut liitolle strategian. Strategiaan sisältyy muun muassa liiton toiminta-ajatus, jonka mukaan liitto tekee työtä Etelä-Savon hyväksi aluekehittäjänä, edunvalvojana ja maakunnan yleisen tahdon muodostajana. Liiton visiona on olla vuoteen 2015 mennessä arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon elinvoima on yhteinen asia.

Liiton aluekehitysyksikössä (entinen ohjelmayksikkö) työskentelee 11 työntekijää aluekehitysjohtajan alaisuudessa. Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön työntekijät siirtyivät aluekehitysyksikköön.

Aluesuunnitteluyksikössä (ent. suunnitteluyksikkö) työskentelee aluesuunnittelujohtajan alaisuudessa 4 työntekijää ja hallintoyksikössä 10 työntekijää hallintojohtajan alaisuudessa. Lisäksi maakuntajohtajalla on ns. esikunta, jossa työskentelee 7 ihmistä maakuntajohtajan alaisuudessa. Maakuntajohtajan esikunta vastaa maakunnan edunvalvonnasta, maakunnan markkinoinnista ja viestinnästä sekä itäsuomalaisesta yhteistyöstä.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä
liitto sekä muutti eräitä nimikkeitä että teki joukon uusia nimityksiä.

Kehittämisjohtaja Riitta Koskisen, 56, nimike muuttui aluekehitysjohtajaksi. Koskinen johtaa liiton aluekehitysyksikköä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. Aluekehitysyksikkö vastaa muun muassa Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman tekemisestä ja toimeenpanosta sekä liiton vastuulla olevasta muusta kansallisesta ohjelmatyöstä ja EU-ohjelmatyöstä. Myös muun muassa alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu, maakunnallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, koulutus-, tutkimus-, tietoyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikka sekä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät asiat ovat aluesuunnitteluyksikön vastuulla.

Suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen, 55, nimike muuttui aluesuunnittelujohtajaksi. Diplomin insinööri Vauhkonen johtaa liiton aluesuunnitteluyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton tehtäviin kuuluvista kaavoitus- ja maankäyttöasioista, liikenteen kehittämisestä sekä ympäristö- ja luonnonvara-asioista. Maakuntakaava tehdään aluesuunnitteluyksikön johdolla.

Ekonomi Riitta Paananen
, 65, jatkaa hallintojohtajan tittelillä. Paananen johtaa liiton hallintoyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton hallinnosta, taloudesta ja tarkastustoiminnasta, valtion toimeksiantovarojen hallinnoinnista sekä kehittämishankkeiden hallinnoinnista, seurannasta ja tarkastuksista sekä liiton sisäisistä palveluista.

Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön johtaja, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, 63, siirtyi vuoden vaihteessa erityistehtäviin maakuntajohtajan esikuntaan. Hänen vastuualueenaan ovat muun muassa Itä-Suomi-yhteistyö ja koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asiat. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Viraston organisaatiouudistuksen yhteydessä liitto uusi eräiden asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöidensä tehtävänkuvat. Uudet tehtävät korostavat entistä laajemmin maakunnallisten verkostojen vetovastuuta ja sidosryhmäyhteistyötä. Seitsemän asiantuntijaa sai päällikkönimityksen. Nimitykset astuvat voimaan 1. maaliskuuta 2011.

Maakuntasuunnittelija Heli Gynther, 44, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Hän vastaa matkailu- ja kulttuuritoimialoihin liittyvistä kehittämistehtävistä. Gynther on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Tietojärjestelmäsuunnittelija Vesa Huttunen, 43, nimitettiin järjestelmäpäälliköksi. Hänen vastuullaan ovat maakuntaliiton ICT-asiat eli tietojärjestelmät ja niihin liittyvät hankinnat. Huttunen on koulutukseltaan tietojenkäsittelytradenomi.

Maakuntasuunnittelija Jyrki Kuvan, 50, uusi nimike on ohjelmapäällikkö. Kuva vastaa maakuntaliitossa maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laatimisesta ja niihin liittyvästä seurannasta. Lisäksi osaamiskeskusohjelmat ja maaseudun sekä maa-, metsä- ja kalatalouden kehittäminen ovat hänen työsarkaansa. Kuva on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Suunnittelija Hanna Makkula, 33, nimitettiin ohjelmapäälliköksi, joka vastaa EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista. Makkula on koulutukseltaan sekä filosofian että yhteiskuntatieteiden maisteri.

Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen, 38, nimitettiin kaavoituspäälliköksi. Nulpponen vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät yhdyskuntarakenteeseen, taajamatoimintoihin ja elinkeinoihin. Hän ohjaa myös kuntien maankäyttöpolitiikkaa. Koulutukseltaan Nulpponen on maanmittausinsinööri (amk).

Projektipäällikkö Eeva Polvi,
34, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Filosofian maisteri ja tekniikan ylioppilas Polvi vastaa koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asioiden kehittämisestä sekä toimii kansallinen laajakaistahankkeen projektipäällikkönä. Polvi on opintovapaalla toukokuun 2011 puoliväliin, minä aikana hänen sijaisenaan laajakaistahankkeessa toimii Jarkko Turkki.

Maakuntasuunnittelija Sanna Poutamo
, 50, nimitettiin ympäristöpäälliköksi. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Poutamo vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät luontoon ja kulttuuriympäristöön. Hänen vastuullaan on lisäksi ympäristövaikutusten arviointi, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, luonnon- ja kulttuuriympäristön hoidon ja hyödyn yhteensovittaminen sekä virkistyskäytön kehittäminen. Poutamo on aluesuunnittelujohtajan sijainen.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Teppo Leinonen, 26, Jyväskylästä on valittu maakuntaliiton yhteyspäälliköksi. Tehtävä on uusi. Yhteyspäällikön vastuulla ovat maakunnan edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö. Tehtävään haki neljä hakijaa.

Ennen maakuntaliittoon tuloaan Leinonen on työskennellyt vuoden 2010 projektipäällikkönä Kyyjärven kunnassa ja vuodet 2008 ja 2009 puheenjohtajana kokoomuksen Nuorten liitossa. Lähtöisin hän on Pieksämäeltä. Leinonen aloitti työt maakuntaliitossa 15. helmikuuta.

Organisaatiouudistukseen liittyvät
ensimmäiset nimitykset maakuntaliitossa tehtiin helmikuussa 2010.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Organisaatiouudistus ja nimityksiä maakuntaliitossa

15.02.2011


Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio on uudistunut. Liitto toimii entisen neljän yksikön sijasta kolmessa yksikössä. Yksiköt ovat:
 • aluekehitysyksikkö,
 • aluesuunnitteluyksikkö ja
 • hallintoyksikkö.
Entinen kehittämis- ja edunvalvontayksikkö on lakkautettu. Yksikön kehittämistehtävät siirtyivät aluekehitysyksikköön, ja edunvalvonta-asioista päävastuu kuuluu jatkossa maakuntajohtajalle.

Uudistusprosessissa maakuntaliiton virasto on laatinut liitolle strategian. Strategiaan sisältyy muun muassa liiton toiminta-ajatus, jonka mukaan liitto tekee työtä Etelä-Savon hyväksi aluekehittäjänä, edunvalvojana ja maakunnan yleisen tahdon muodostajana. Liiton visiona on olla vuoteen 2015 mennessä arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon elinvoima on yhteinen asia.

Liiton aluekehitysyksikössä (entinen ohjelmayksikkö) työskentelee 11 työntekijää aluekehitysjohtajan alaisuudessa. Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön työntekijät siirtyivät aluekehitysyksikköön.

Aluesuunnitteluyksikössä (ent. suunnitteluyksikkö) työskentelee aluesuunnittelujohtajan alaisuudessa 4 työntekijää ja hallintoyksikössä 10 työntekijää hallintojohtajan alaisuudessa. Lisäksi maakuntajohtajalla on ns. esikunta, jossa työskentelee 7 ihmistä maakuntajohtajan alaisuudessa. Maakuntajohtajan esikunta vastaa maakunnan edunvalvonnasta, maakunnan markkinoinnista ja viestinnästä sekä itäsuomalaisesta yhteistyöstä.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä
liitto sekä muutti eräitä nimikkeitä että teki joukon uusia nimityksiä.

Kehittämisjohtaja Riitta Koskisen, 56, nimike muuttui aluekehitysjohtajaksi. Koskinen johtaa liiton aluekehitysyksikköä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. Aluekehitysyksikkö vastaa muun muassa Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman tekemisestä ja toimeenpanosta sekä liiton vastuulla olevasta muusta kansallisesta ohjelmatyöstä ja EU-ohjelmatyöstä. Myös muun muassa alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu, maakunnallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, koulutus-, tutkimus-, tietoyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikka sekä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät asiat ovat aluesuunnitteluyksikön vastuulla.

Suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen, 55, nimike muuttui aluesuunnittelujohtajaksi. Diplomin insinööri Vauhkonen johtaa liiton aluesuunnitteluyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton tehtäviin kuuluvista kaavoitus- ja maankäyttöasioista, liikenteen kehittämisestä sekä ympäristö- ja luonnonvara-asioista. Maakuntakaava tehdään aluesuunnitteluyksikön johdolla.

Ekonomi Riitta Paananen
, 65, jatkaa hallintojohtajan tittelillä. Paananen johtaa liiton hallintoyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton hallinnosta, taloudesta ja tarkastustoiminnasta, valtion toimeksiantovarojen hallinnoinnista sekä kehittämishankkeiden hallinnoinnista, seurannasta ja tarkastuksista sekä liiton sisäisistä palveluista.

Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön johtaja, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, 63, siirtyi vuoden vaihteessa erityistehtäviin maakuntajohtajan esikuntaan. Hänen vastuualueenaan ovat muun muassa Itä-Suomi-yhteistyö ja koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asiat. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Viraston organisaatiouudistuksen yhteydessä liitto uusi eräiden asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöidensä tehtävänkuvat. Uudet tehtävät korostavat entistä laajemmin maakunnallisten verkostojen vetovastuuta ja sidosryhmäyhteistyötä. Seitsemän asiantuntijaa sai päällikkönimityksen. Nimitykset astuvat voimaan 1. maaliskuuta 2011.

Maakuntasuunnittelija Heli Gynther, 44, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Hän vastaa matkailu- ja kulttuuritoimialoihin liittyvistä kehittämistehtävistä. Gynther on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Tietojärjestelmäsuunnittelija Vesa Huttunen, 43, nimitettiin järjestelmäpäälliköksi. Hänen vastuullaan ovat maakuntaliiton ICT-asiat eli tietojärjestelmät ja niihin liittyvät hankinnat. Huttunen on koulutukseltaan tietojenkäsittelytradenomi.

Maakuntasuunnittelija Jyrki Kuvan, 50, uusi nimike on ohjelmapäällikkö. Kuva vastaa maakuntaliitossa maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laatimisesta ja niihin liittyvästä seurannasta. Lisäksi osaamiskeskusohjelmat ja maaseudun sekä maa-, metsä- ja kalatalouden kehittäminen ovat hänen työsarkaansa. Kuva on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Suunnittelija Hanna Makkula, 33, nimitettiin ohjelmapäälliköksi, joka vastaa EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista. Makkula on koulutukseltaan sekä filosofian että yhteiskuntatieteiden maisteri.

Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen, 38, nimitettiin kaavoituspäälliköksi. Nulpponen vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät yhdyskuntarakenteeseen, taajamatoimintoihin ja elinkeinoihin. Hän ohjaa myös kuntien maankäyttöpolitiikkaa. Koulutukseltaan Nulpponen on maanmittausinsinööri (amk).

Projektipäällikkö Eeva Polvi,
34, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Filosofian maisteri ja tekniikan ylioppilas Polvi vastaa koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asioiden kehittämisestä sekä toimii kansallinen laajakaistahankkeen projektipäällikkönä. Polvi on opintovapaalla toukokuun 2011 puoliväliin, minä aikana hänen sijaisenaan laajakaistahankkeessa toimii Jarkko Turkki.

Maakuntasuunnittelija Sanna Poutamo
, 50, nimitettiin ympäristöpäälliköksi. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Poutamo vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät luontoon ja kulttuuriympäristöön. Hänen vastuullaan on lisäksi ympäristövaikutusten arviointi, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, luonnon- ja kulttuuriympäristön hoidon ja hyödyn yhteensovittaminen sekä virkistyskäytön kehittäminen. Poutamo on aluesuunnittelujohtajan sijainen.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Teppo Leinonen, 26, Jyväskylästä on valittu maakuntaliiton yhteyspäälliköksi. Tehtävä on uusi. Yhteyspäällikön vastuulla ovat maakunnan edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö. Tehtävään haki neljä hakijaa.

Ennen maakuntaliittoon tuloaan Leinonen on työskennellyt vuoden 2010 projektipäällikkönä Kyyjärven kunnassa ja vuodet 2008 ja 2009 puheenjohtajana kokoomuksen Nuorten liitossa. Lähtöisin hän on Pieksämäeltä. Leinonen aloitti työt maakuntaliitossa 15. helmikuuta.

Organisaatiouudistukseen liittyvät
ensimmäiset nimitykset maakuntaliitossa tehtiin helmikuussa 2010.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Organisaatiouudistus ja nimityksiä maakuntaliitossa

15.02.2011


Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatio on uudistunut. Liitto toimii entisen neljän yksikön sijasta kolmessa yksikössä. Yksiköt ovat:
 • aluekehitysyksikkö,
 • aluesuunnitteluyksikkö ja
 • hallintoyksikkö.
Entinen kehittämis- ja edunvalvontayksikkö on lakkautettu. Yksikön kehittämistehtävät siirtyivät aluekehitysyksikköön, ja edunvalvonta-asioista päävastuu kuuluu jatkossa maakuntajohtajalle.

Uudistusprosessissa maakuntaliiton virasto on laatinut liitolle strategian. Strategiaan sisältyy muun muassa liiton toiminta-ajatus, jonka mukaan liitto tekee työtä Etelä-Savon hyväksi aluekehittäjänä, edunvalvojana ja maakunnan yleisen tahdon muodostajana. Liiton visiona on olla vuoteen 2015 mennessä arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon elinvoima on yhteinen asia.

Liiton aluekehitysyksikössä (entinen ohjelmayksikkö) työskentelee 11 työntekijää aluekehitysjohtajan alaisuudessa. Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön työntekijät siirtyivät aluekehitysyksikköön.

Aluesuunnitteluyksikössä (ent. suunnitteluyksikkö) työskentelee aluesuunnittelujohtajan alaisuudessa 4 työntekijää ja hallintoyksikössä 10 työntekijää hallintojohtajan alaisuudessa. Lisäksi maakuntajohtajalla on ns. esikunta, jossa työskentelee 7 ihmistä maakuntajohtajan alaisuudessa. Maakuntajohtajan esikunta vastaa maakunnan edunvalvonnasta, maakunnan markkinoinnista ja viestinnästä sekä itäsuomalaisesta yhteistyöstä.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä
liitto sekä muutti eräitä nimikkeitä että teki joukon uusia nimityksiä.

Kehittämisjohtaja Riitta Koskisen, 56, nimike muuttui aluekehitysjohtajaksi. Koskinen johtaa liiton aluekehitysyksikköä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. Aluekehitysyksikkö vastaa muun muassa Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman tekemisestä ja toimeenpanosta sekä liiton vastuulla olevasta muusta kansallisesta ohjelmatyöstä ja EU-ohjelmatyöstä. Myös muun muassa alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja tietopalvelu, maakunnallinen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, koulutus-, tutkimus-, tietoyhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikka sekä kunta- ja palvelurakenteisiin liittyvät asiat ovat aluesuunnitteluyksikön vastuulla.

Suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkosen, 55, nimike muuttui aluesuunnittelujohtajaksi. Diplomin insinööri Vauhkonen johtaa liiton aluesuunnitteluyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton tehtäviin kuuluvista kaavoitus- ja maankäyttöasioista, liikenteen kehittämisestä sekä ympäristö- ja luonnonvara-asioista. Maakuntakaava tehdään aluesuunnitteluyksikön johdolla.

Ekonomi Riitta Paananen
, 65, jatkaa hallintojohtajan tittelillä. Paananen johtaa liiton hallintoyksikköä, joka vastaa muun muassa liiton hallinnosta, taloudesta ja tarkastustoiminnasta, valtion toimeksiantovarojen hallinnoinnista sekä kehittämishankkeiden hallinnoinnista, seurannasta ja tarkastuksista sekä liiton sisäisistä palveluista.

Entisen kehittämis- ja edunvalvontayksikön johtaja, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, 63, siirtyi vuoden vaihteessa erityistehtäviin maakuntajohtajan esikuntaan. Hänen vastuualueenaan ovat muun muassa Itä-Suomi-yhteistyö ja koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asiat. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Viraston organisaatiouudistuksen yhteydessä liitto uusi eräiden asiantuntijatehtävissä työskentelevien työntekijöidensä tehtävänkuvat. Uudet tehtävät korostavat entistä laajemmin maakunnallisten verkostojen vetovastuuta ja sidosryhmäyhteistyötä. Seitsemän asiantuntijaa sai päällikkönimityksen. Nimitykset astuvat voimaan 1. maaliskuuta 2011.

Maakuntasuunnittelija Heli Gynther, 44, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Hän vastaa matkailu- ja kulttuuritoimialoihin liittyvistä kehittämistehtävistä. Gynther on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Tietojärjestelmäsuunnittelija Vesa Huttunen, 43, nimitettiin järjestelmäpäälliköksi. Hänen vastuullaan ovat maakuntaliiton ICT-asiat eli tietojärjestelmät ja niihin liittyvät hankinnat. Huttunen on koulutukseltaan tietojenkäsittelytradenomi.

Maakuntasuunnittelija Jyrki Kuvan, 50, uusi nimike on ohjelmapäällikkö. Kuva vastaa maakuntaliitossa maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laatimisesta ja niihin liittyvästä seurannasta. Lisäksi osaamiskeskusohjelmat ja maaseudun sekä maa-, metsä- ja kalatalouden kehittäminen ovat hänen työsarkaansa. Kuva on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Suunnittelija Hanna Makkula, 33, nimitettiin ohjelmapäälliköksi, joka vastaa EU:n rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista. Makkula on koulutukseltaan sekä filosofian että yhteiskuntatieteiden maisteri.

Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen, 38, nimitettiin kaavoituspäälliköksi. Nulpponen vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät yhdyskuntarakenteeseen, taajamatoimintoihin ja elinkeinoihin. Hän ohjaa myös kuntien maankäyttöpolitiikkaa. Koulutukseltaan Nulpponen on maanmittausinsinööri (amk).

Projektipäällikkö Eeva Polvi,
34, nimitettiin kehittämispäälliköksi. Filosofian maisteri ja tekniikan ylioppilas Polvi vastaa koulutus-, tutkimus- ja tietoyhteiskunta-asioiden kehittämisestä sekä toimii kansallinen laajakaistahankkeen projektipäällikkönä. Polvi on opintovapaalla toukokuun 2011 puoliväliin, minä aikana hänen sijaisenaan laajakaistahankkeessa toimii Jarkko Turkki.

Maakuntasuunnittelija Sanna Poutamo
, 50, nimitettiin ympäristöpäälliköksi. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Poutamo vastaa maakuntakaavoituksesta niiltä osin kuin tehtävät liittyvät luontoon ja kulttuuriympäristöön. Hänen vastuullaan on lisäksi ympäristövaikutusten arviointi, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, luonnon- ja kulttuuriympäristön hoidon ja hyödyn yhteensovittaminen sekä virkistyskäytön kehittäminen. Poutamo on aluesuunnittelujohtajan sijainen.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Teppo Leinonen, 26, Jyväskylästä on valittu maakuntaliiton yhteyspäälliköksi. Tehtävä on uusi. Yhteyspäällikön vastuulla ovat maakunnan edunvalvonta ja sidosryhmäyhteistyö. Tehtävään haki neljä hakijaa.

Ennen maakuntaliittoon tuloaan Leinonen on työskennellyt vuoden 2010 projektipäällikkönä Kyyjärven kunnassa ja vuodet 2008 ja 2009 puheenjohtajana kokoomuksen Nuorten liitossa. Lähtöisin hän on Pieksämäeltä. Leinonen aloitti työt maakuntaliitossa 15. helmikuuta.

Organisaatiouudistukseen liittyvät
ensimmäiset nimitykset maakuntaliitossa tehtiin helmikuussa 2010.

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, ja hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010