Maakuntaliiton päätöksenteko


Etelä-Savon maakuntaliiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto, jossa kullakin eteläsavolaisella kunnalla on vähintään yksi edustaja. Yhteensä valtuutettuja on 67. Maakuntavaltuuston valitsee kunnallisvaltuustojen valitsema edustajainkokous neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kokooonpanon tulee vastata viimeisten kunnallisvaalien tulosta. Kaikki maakuntavaltuutetut ovat myös omien kuntiensa valtuutettuja.

Liiton käytännön työtä johtaa 13-jäseninen maakuntahallitus, jonka maakuntavaltuusto valitsee. Myös hallituksen poliittinen koostumus määräytyy kunnallisvaalien perusteella.

Tarkastuslautakunta on viisijäseninen elin, joka arvioi, toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet liiton käytännön toiminnassa.

Kokoukset

Maakuntaliiton päättävien elinten esityslistat ja pöytäkirjat  ovat julkisia. >Tutustu niihin.