Etelä-Savon valtuuskunta

Etelä-Savon valtuuskunta perustettiin 11. syyskuuta 2011. Etelä-Savon ensimmäisessä valtuuskunnassa on 38 arvovaltaista maakunnan ulkopuolista jäsentä.

Jäsenet ovat merkittäviä suomalaisen tieteen, taiteen ja talouden edustajia, joilla on läheinen suhde maakuntaan: he ovat esimerkiksi joko kotoisin Etelä-Savosta, asuneet aiemmin maakunnassa tai heillä on maakunnassa vapaa-ajan asunto.

Valtuuskunnan tavoitteena on edistää Etelä-Savon kulttuurillista, tieteellistä ja taloudellista kehitystä, lisätä maakunnan tunnettuutta ja elinvoimaisuutta ja vahvistaa eteläsavolaista identiteettiä.

Valtuuskunnan enimmäiskoko on sääntöjen mukaan viisikymmentä henkeä. Jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat maakuntavaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen puheenjohtajat ja maakuntajohtaja. Maakuntajohtaja voi kutsua kokoukseen myös muita maakuntaliiton edustajia tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Valtuuskunnan kutsuu koolle Etelä-Savon maakuntaliitto. Valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592, Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Jäsenet

Etelä-Savon valtuuskunnassa voi olla korkeintaan viisikymmentä jäsentä. >Valtuuskunnan jäsenet