Etelä-Savon maakuntakaavat

Etelä-Savossa on tällä hetkellä voimassa kolme maakuntakaavaa:

Kaavat ovat voimassa yhtä aikaa, joten niiden ohjausvaikutus maakunnan alueidenkäyttöön on aina selvitettävä kokonaisuutena. Olemme koonneet voimassaolevien maakuntakaavojen tiedot yhdisteläselostukseksi, johon on koottu kaavojen taustat, merkinnät ja kohdeluettelo yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi kaavakartat on yhdistetty kokonaisuudeksi:

Kaavayhdistelmän paikkatietoaineistot löytyvät kansallisesta paikkatietohakemistosta.

Kokonaistarkastelun helpottamiseksi voi oheisessa karttasovelluksessa tutustua kolmen voimassaolevan maakuntakaavan yhdistelmään. Voit myös avata kartan suurempana uuteen selainikkunaan. Tietoa kaavamerkinnöistä saat klikkaamalla niitä kartalla.

Kaavayhdistelmän merkinnät (klikkaa ja rullaa merkintöjä):

Etelä-Savon maakuntakaava (2010)

Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010 on ns. kokonaismaakuntakaava eli siinä käsitellään kaikkia maankäyttömuotoja. Sen vahvistuskäsittelyn yhteydessä Etelä-Savon siihen asti voimassa olleet seutukaavat kumottiin kokonaan lukuun ottamatta vaihtoehtoinen tai ohjeellinen päärata –merkinnällä seutukaavassa osoitettua Lahti-Mikkeli oikoratavarausta (pr 16.207).  Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätöksellään 19.8.2011 pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa. Osia Etelä-Savon maakuntakaavasta (2010) on kumottu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä.

Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) asiakirjat:

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (2016)

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennettiin Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan aineistot:

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava (2016)

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavalla päivitettiin vuonna 2010 vahvistettua maakuntakaavaa. Suurimpina muutoksina kaavassa käsiteltiin kaupan aluevarauksia, turvetuotantoa sekä maakuntastrategian yhteydessä valmisteltuja maakunnan maankäytön strategisia linjauksia. Muilta osin muutostarpeet perustuivat pääasiassa eri maankäyttömuotojen suunnittelu- ja toteutustilanteiden täsmentymisiin. Tämän vuoksi 2. vaihemaakuntakaavaa voidaan kuvata voimassaolevan Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) päälle tehtynä päivityselementtinä.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan aineistot:

Etelä-Savon maakuntakaavat

Etelä-Savossa on tällä hetkellä voimassa kolme maakuntakaavaa:

Kaavat ovat voimassa yhtä aikaa, joten niiden ohjausvaikutus maakunnan alueidenkäyttöön on aina selvitettävä kokonaisuutena. Olemme koonneet voimassaolevien maakuntakaavojen tiedot yhdisteläselostukseksi, johon on koottu kaavojen taustat, merkinnät ja kohdeluettelo yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi kaavakartat on yhdistetty kokonaisuudeksi:

Kaavayhdistelmän paikkatietoaineistot löytyvät kansallisesta paikkatietohakemistosta.

Kokonaistarkastelun helpottamiseksi voi oheisessa karttasovelluksessa tutustua kolmen voimassaolevan maakuntakaavan yhdistelmään. Voit myös avata kartan suurempana uuteen selainikkunaan. Tietoa kaavamerkinnöistä saat klikkaamalla niitä kartalla.

Kaavayhdistelmän merkinnät (klikkaa ja rullaa merkintöjä):

Etelä-Savon maakuntakaava (2010)

Etelä-Savon maakuntakaava vuodelta 2010 on ns. kokonaismaakuntakaava eli siinä käsitellään kaikkia maankäyttömuotoja. Sen vahvistuskäsittelyn yhteydessä Etelä-Savon siihen asti voimassa olleet seutukaavat kumottiin kokonaan lukuun ottamatta vaihtoehtoinen tai ohjeellinen päärata –merkinnällä seutukaavassa osoitettua Lahti-Mikkeli oikoratavarausta (pr 16.207).  Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muilta osin paitsi neljän vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän osalta. KHO on päätöksellään 19.8.2011 pitänyt ympäristöministeriön päätöksen voimassa. Osia Etelä-Savon maakuntakaavasta (2010) on kumottu Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä.

Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) asiakirjat:

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava (2016)

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennettiin Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan aineistot:

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava (2016)

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavalla päivitettiin vuonna 2010 vahvistettua maakuntakaavaa. Suurimpina muutoksina kaavassa käsiteltiin kaupan aluevarauksia, turvetuotantoa sekä maakuntastrategian yhteydessä valmisteltuja maakunnan maankäytön strategisia linjauksia. Muilta osin muutostarpeet perustuivat pääasiassa eri maankäyttömuotojen suunnittelu- ja toteutustilanteiden täsmentymisiin. Tämän vuoksi 2. vaihemaakuntakaavaa voidaan kuvata voimassaolevan Etelä-Savon maakuntakaavan (2010) päälle tehtynä päivityselementtinä.

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan aineistot: