Informaatio- eli tietoteknologia-ala on yksi Etelä-Savon keskeisiä kehittämiskohteita. Esimerkiksi vahva graafinen teollisuus kerää ympärilleen tämän uuden alan osaajia.

Lisäksi maakunnan korkeatasoiset arkistot kehittävät jatkuvasti uusia digitaalisen tallennuksen tapoja, osin yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa.

Myös maakunnan lukuisille kesämökkiläisille on suunnattu uusia palveluja, joiden turvin yhä useampi voi tehdä osan työstään mökkipaikkakunnalta käsin. Etelä-Savon laajakaistaverkko saavuttaa sekä vakituiset että vapaa-ajan asukkaat.

Lähivuosina Etelä-Savo pyrkii entisestään tehostamaan korkea-asteen koulutusta informaatiosektorilla. Tavoitteena on myös parantaa koulutuksen laatua ja tehostaa yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. - Mikkelin ammattikorkeakoulussa toimii Informaatio- ja mediateknologian keskus Mikpoli ja YTI-tutkimuskeskus, joka ratkoo yhdessä yritysten kanssa lähinnä teknologia- ja tuotekehityspulmia.