Runsaasti reittejä.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelee noin 4500 nuorta. Ammattikorkeakoulu toimii koko maakunnassa, kampukset sijaitsevat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa.

Ammattikorkeakoulun yhteydessä toimii informaatio- ja mediateknologian keskus Mikpoli ja soveltavan tutkimuksen ja kehitystyön YTI-yksikkö.

Pieksämäellä on myös valtakunnallisen Diakonia-ammattikorkeakoulun yksikkö ja sen yhteydessä Sosiaalitalouden tutkimuskeskus.

Etelä-Savossa on runsaasti myös yliopistojen yksiköitä. Savonlinnassa toimii Itä-Suomen yliopiston Kansainvälisen viestinnän laitos, Opettajankoulutuslaitos, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus ja Matkailualan verkostoyliopisto. Mikkelin yliopistokeskuksen toimijoita ovat Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Maakunnassa on runsaasti monelle eri alalle suoraan ammattiin johtavaa koulutusta sekä kolme ammatillista aikuiskoulutuskeskusta. Peruskoulujen ja lukioiden verkosto on kattava ja kunnat voivatkin ylpeillä pienillä opetusryhmillä ja turvallisella kouluympäristöllä. Myös kansanopistot, kansalaisopistot ja kesäyliopistot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia tietojen ja taitojen kartuttamiseen ympäri Etelä-Savoa.