Edunvalvonta

Etelä-Savon maakuntaliitto valvoo monella tavoin maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden etua. Edunvalvonta korostuu liiton tehtävissä yhä enemmän.

Edunvalvonta kuuluu liiton vapaaehtoisiin tehtäviin, kun taas aluekehitystehtävät ja maakuntatasoinen kaavoitus ovat liiton lakiin pohjautuvia tehtäviä.

Maakuntaliiton vapaaehtoiset tehtävät on määritelty liiton perussopimuksessa. Perussopimuksen mukaan liitto muun muassa vahvistaa kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä, edistää maakuntien henkistä ja aineellista vaurastumista sekä toimii maakunnallisena yhteistyöelimenä kunnallis-, talous-, sosiaali-, kulttuuri-, koulutus- ja elinympäristöasioissa sekä muissa maakunnan kehittämisasioissa.

Lisätietoa liiton edunvalvonnasta antavat vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.


Maakuntaliitto valvoo Etelä-Savon asukkaiden ja yritysten etua.