Etelä-Savon maakuntakaava

Aluesuunnitteluyksikkö

aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen
puhelin 040 723 6760

ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo
puhelin 040 724 9618

  • maakuntakaavan valmistelu, siihen liittyvät selvitykset seuraavilta toimialoilta: luonnonsuojelu, maisema-alueet, kulttuuriympäristö, harjut, virkistysalueet, pohjavedet ja soranotto
  • ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
  • Saimaan virkistysalueyhdistys

kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen
puhelin 0400 977 672

  • maakuntakaavan valmistelu, siihen liittyvät selvitykset seuraavilta toimialoilta: asuminen, palvelut, teollisuus, matkailu, loma-asuminen, erityisalueet
  • paikkatiedon hallinta, tietopalvelun ja tiedonhallinnan kehittäminen
  • kuntakaavoituksen seuranta

maakuntainsinööri Marko Tanttu
puhelin 044 7700 488

  • maakuntakaavan valmistelu, siihen liittyvät selvitykset seuraavilta toimialoilta: liikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto, turvetuotanto


Sanna Poutamo ja Marko Tanttu työskentelevät aluesuunnitteluyksikössä.