Maankäytön suunnittelu

Etelä-Savon maakuntaliitto huolehtii maakuntakaavan laadinnasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Maakuntakaavaan liitto kirjaa maankäytön suuntaviivat. Maakuntakaava edistää suunnitelmallista rakentamista. Se muun muassa muokkaa valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet maakunnan oloja vastaaviksi tavoitteiksi ja ohjaa kuntien kaavoitusta.

Etelä-Savon maakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä 4. lokakuuta 2010.

Kaavoitusasioita maakuntaliitossa hoitaa liiton aluesuunnitteluyksikkö.


Maakuntaliitto linjaa maa- ja vesialueiden käyttöä.

Selvityksiä vireillä

Maakuntaliitto laatii maankäyttöön ja muuhun aluesuunnitteluun liittyviä selvityksiä. Parhaillaan on vireillä muun muassa tuulivoimaselvitys ja Savon ilmasto-ohjelman teko.