Aluekehitys

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka huolehtii omassa maakunnassaan aluekehityslain tarkoittamista aluekehitystehtävistä.

Maakunnan kehittämislinjaukset määritellään aluekehityslain mukaan maakuntasuunnitelmassa eli maakuntastrategiassa, maakuntakaavassa ja maakuntaohjelmassa.

Maakuntaliitto ohjaa myös Euroopan yhteisön alue- ja rakennepoliittisten ohjelmien toimeenpanoa maakunnassaan.

Aluekehitysasioita maakuntaliitossa hoitaa ensisijaisesti aluekehitysyksikkö.


Asukkaiden työpaikkojen ja toimeentulon turvaaminen on aluekehitystyön keskeinen päämäärä.