Ajankohtaista

Etelä-Savon voimassaolevien maakuntakaavat on koostettu yhdistelmäksi. Aineistot löytyvät liiton kotisivulta ja kansallisesta paikkatietohakemistosta. (10.6.2017)

Maakuntahallitus määräsi 2. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ja antoi hallinto-oikeuteen jätettyyn valitukseen vastineen. Maakuntahallitus voi määrätä kaavan tulemaan voimaan valituksista riippumatta. Koska maakuntahallitus katsoi valituksen perusteettomaksi, katsottiin täytäntöönpanopäätös perustelluksi. >kokoustiedote // >maakuntahallituksen päätökset (20.3.2017)

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan >kokoustiedote // >kaava-aineisto (13.12.2016)

Maakuntahallitus antoi vastineen ehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja esittää maakuntavaltuustolle 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymistä >kokoustiedote (21.11.2016)

Maakuntahallitus hyväksyi vastineet lausuntokierrokselta saatuun palautteeseen ja päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. >kokoustiedote // >maakuntahallituksen päätös // >tutustu kaavaehdotukseen (20.9.2016)

Maakuntahallitus pyytää viranomaisilta kesän aikana lausunnot toisen vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. >Päätös liitteineen (18.5.2016)

Maakuntahallitus käsitteli 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta (luonnos) saadun palautteen 18.4.2016 >Tutustu vastineeseen (19.4.2016)

Etelä-Savon tuulivoimaa käsittelevä 1. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman 3.2.2016 >Tutustu aineistoon (4.2.2016)

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava nähtävillä 1.2.-11.3.2016 >Tutustu aineistoon (18.12.2016)

Maakuntahallitus käsitteli 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen ja täydensi OAS:aa. >Lue lisää (15.12.2014)

Vastaa 2. vaihemaakuntakaavaan liittyvään turvekyselyyn netissä >Kyselyyn (20.11.2014)

Maakuntahallitus antoi vastineen 1. vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätöksestä ympäristöministeriöön jätettyyn kahteen valitukseen. >Tiedote >Vastine (22.9.2014)

Maakuntahallitus käynnisti Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan. > Tutustu osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan > (20.8.2014)

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9.6.2014. > Tutustu kaava-asiakirjoihin > Lue tiedote (10.6.2014)

Maakuntahallitus päätti 27.1.2014 käynnistää Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen. > Lisätietoa tästä (28.1.2014)

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.12.2013 asettaa 1. vaihemaakuntakaavan uudelleen ehdotuksena nähtäville.   > Tutustu toiseen ehdotukseen tästä (17.12.2013) 

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.8.2013 asettaa 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksena nähtäville.   > Tutustu ehdotukseen tästä (19.8.2013) 

Etelä-Savon maakuntahallitus hyväksyi 22. toukokuuta 2013 vastineet 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen.   > Vastine luettavissa tästä (22.5.2013) 

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 19. syyskuuta 2011 käynnistää 1. vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaavassa täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä marras-joulukuussa 2011 ja kaavan valmisteluaineisto joulu-tammiskuussa 2012-2013.  > Tutustu kaavahankkeeseen tästä (1.2.2013)

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 19.8.2011 käsitellyt Etelä-Savon maakuntakaavasta tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikki maakuntakaavaa koskeneet valitukset ja piti näin ympäristöministeriön vahvistuspäätöksen voimassa. Päätös on luettavissa muun maakuntakaava-aineiston yhteydessä. > Tutustu tästä (24.8.2011)

Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Savon maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti 4.10.2010 Etelä-Savon maakuntakaavan Maakuntakaava korvaa seutukaavan. Ministeriö ei vahvistanut kaavaa kokonaan vaan jätti neljä vähittäiskaupan suuryksikkömerkintää vahvistamatta. > Lue lisää (4.10.2010)